Society for Cognitieve Rehabilitation (SCR) 

De SCR is een nonprofit organisatie, opgericht in 1989 en heeft zich als doel gesteld wereldwijd een samenhangend netwerk van professionals te creëren van verschillende disciplines die de hoogst mogelijke kwaliteit van cognitieve revalidatie therapie (CRT) voor cliënten met cognitieve problemen nastreeft.
Sinds de oprichting heeft de SCR onder andere richtlijnen ontwikkeld, een code of ethics voor therapeuten opgesteld en promoot zij het cognitieve revalidatie therapie als specialisme. De SCR is ervan overtuigd dat vele disciplines kunnen bijdragen aan cognitieve revalidatie therapie. De SCR stimuleert samenwerking tussen al deze disciplines met als doel de kwalitatief best mogelijke multidisciplinaire behandeling voor de cliënt met cognitieve problemen, passend bij de cliënt en diens situatie.

De SCR wil kwaliteit bewaken en kent het certifcaat “Certification in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) toe aan therapeuten die in de praktijk hebben aangetoond over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om cognitieve revalidatie therapie aan te bieden aan cliënten met hersenletsel.

Hier vindt u meer informatie over de Society for Cognitieve Rehabilitation.

SCR Nederland

SCR-Nederland is een onderdeel van de SCR internationaal en heeft als doel in Nederland dit netwerk verder te ondersteunen en binnen Nederland te streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en eenheid van handelen. Zij doet dit door professionals op het gebied van cognitieve revalidatie te stimuleren lid te worden, de kennisoverdracht te faciliteren door middel van congressen en netwerkbijeenkomsten, de kwaliteit van therapie te waarborgen door het toekennen van certificaten aan professionals met aantoonbare kunde in de cognitieve revalidatietherapie en te fungeren als vraagbaak voor leden en geïnteresseerden in cognitieve revalidatie.

Voor de toekomst wil SCR Nederland zich inzetten voor een betere erkenning van het CPCRT certificaat en de vereniging in zijn algemeenheid in Nederland.

SCR Nederland is officieel opgericht op 9 mei 2016. Het eerste bestuur van SCR Nederland bestaat uit:

• Marise Vreugdenhil (voorzitter),
• Desirée Koopman (secretaris),
• Hylke de Witte (penningmeester),
• Martje Huijben (algemeen bestuurslid),
• Irma Tijmensen (algemeen bestuurslid) en
• Elsa van Schouwen (boardmember SCR).

Hier kunt u lid worden van de SCR en vindt u informatie over de voordelen van het lidmaatschap.