Inschrijfformulier

Call of abstracts SCR Congres 2025

  • Het verkopen van goederen, diensten of producten is tijdens de presentaties niet toegestaan.
  • De presentaties zijn voorzien van goede bronvermeldingen en houden rekening met het auteursrecht.
  • Het organiserend comité heeft het recht een presentatie te weigeren als zij daartoe noodzaak ziet.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Titel (max 150 tekens)
Categorie

Samenvatting van de presentatie en het leerdoel (Maximaal 300 woorden)
Voldoet aan de volgende criteria
- Het onderwerp past binnen het thema
- Het onderwerp is onderbouwd met referenties
- Het leerdoel is beschreven (meer leerdoelen kan ook): Wat is de take home message. Aan het eind van de voordracht zijn de deelnemers in staat om….
- Wat is de beoogde werkvorm. Denk aan workshop, (poster) presentatie, lezing, live demonstratie enz.
- Voor welke doelgroep (overstijgend, fysio, ergo, logo, psycholoog enz)
- Wat is de benodigde voorkennis (geen voorkennis, gemiddelde kennis, gevorderde kennis)

Samenvatting van de presentatie en het leerdoel (maximaal 300 woorden)

Presentatoren/auteurs (maximaal 4 per presentatie)

Spreker 1
(aanwezig op congres en contactpersoon)

Voornaam
Achternaam
Aanhef
SCR-nummer
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer

Spreker 2

Voornaam Spreker 2
Achternaam
Aanhef
SCR-nummer
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer Spreker 2
Aanwezig op congres

Spreker 3

Voornaam
Achternaam
Aanhef
SCR-nummer
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer Spreker 2
Aanwezig op congres

Spreker 4

Voornaam
Achternaam
Aanhef
SCR-nummer
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer Spreker 2
Aanwezig op congres