Society for Cognitieve Rehabilitation (SCR)

De SCR is een nonprofit organisatie, opgericht in 1989 en heeft zich als doel gesteld wereldwijd een samenhangend netwerk van professionals te creëren van verschillende disciplines die de hoogst mogelijke kwaliteit van cognitieve revalidatie therapie (CRT) voor cliënten met cognitieve problemen nastreeft.
Sinds de oprichting heeft de SCR onder andere richtlijnen ontwikkeld, een code of ethics voor therapeuten opgesteld en promoot zij het cognitieve revalidatie therapie als specialisme. De SCR is ervan overtuigd dat vele disciplines kunnen bijdragen aan cognitieve revalidatie therapie. De SCR stimuleert samenwerking tussen al deze disciplines met als doel de kwalitatief best mogelijke multidisciplinaire behandeling voor de cliënt met cognitieve problemen, passend bij de cliënt en diens situatie.

De SCR wil kwaliteit bewaken en kent het certifcaat “Certification in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) toe aan therapeuten die in de praktijk hebben aangetoond over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om cognitieve revalidatie therapie aan te bieden aan cliënten met hersenletsel.

Hier vindt u meer informatie over de Society for Cognitieve Rehabilitation.

SCR Nederland is officieel opgericht op 9 mei 2016.

SCR in Nederland

SCR-Nederland is een onderdeel van de SCR internationaal en heeft als doel in Nederland dit netwerk verder te ondersteunen en binnen Nederland te streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en eenheid van handelen. Zij doet dit door professionals op het gebied van cognitieve revalidatie te stimuleren lid te worden, de kennisoverdracht te faciliteren door middel van congressen en netwerkbijeenkomsten, de kwaliteit van therapie te waarborgen door het toekennen van certificaten aan professionals met aantoonbare kunde in de cognitieve revalidatietherapie en te fungeren als vraagbaak voor leden en geïnteresseerden in cognitieve revalidatie.

Hier kunt u lid worden van de SCR en vindt u informatie over de voordelen van het lidmaatschap.

SCR Nederland is officieel opgericht op 9 mei 2016.
Het bestuur van SCR Nederland bestaat uit:

  • Frederieke van der Blom (voorzitter)
  • Josephine Hennequin (secretaris)
  • Saskia de Jong (tweede secretaris)
  • Jolanda Grootenhuis (penningmeester)
  • Martje Huijben (boardmember SCR) 
  • Femke Zeptner (algemeen bestuurslid)

Vereniging:

  • PR-commissie: Annelies van Berkel, Wieneke van Doorn, Tineke van Althuis en Trudie Kroon
  • Wetenschapscommissie:  Aafke Ruiter, Irma Tijmensen en Nicoline Hamer

Hoe werken wij?

.1

 Je kan lid worden van de SCR en netwerkgroepen. Deze groepen hebben als doel het uitwisselen van kennis op het gebied van cognitieve revalidatie en het mogelijk maken van intervisie. De groepen zijn toegankelijk voor iedere discipline mits de therapeut of assistent lid is van de SCR en CPCRT geregistreerd is.

.2

We geven cursussen en certificaten aan professionals. We certificeren therapeuten die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline.

.3

Het certificaat dient na vijf jaar verlengd te worden. De therapeut of assistent wordt hiervan via het opgegeven email adres op de hoogte gesteld. Hercertificering kan in twee categorieën.

 

foto: ‘the art of cognitive rehabilitation’

Wat is cognitieve revalidatie therapie?

De term cognitie komt van het Latijns “cognoscere”, wat “weten” betekent. Het woord refereert naar de werking van de hersenen, waardoor wij in staat zijn onze wereld te bevatten. Cognitie bevat een groot aantal vaardigheden, zoals snelheid en vermogen van denken, geheugen, concentratie, probleemoplossend vermogen en taal.

Cognitieve revalidatie therapie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden, die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Doel van de therapie is het verbeteren van de vaardigheden om alledaagse handelingen weer te kunnen uitvoeren. De therapie bevat het opnieuw leren van vaardigheden, het leren om strategieën toe te passen en het leren gebruik te maken van externe hulpmiddelen.

Vind een aangesloten en gecertificeerd therapeut bij jou in de buurt.

Cognitieve revalidatie therapie wordt aangeboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. Deze therapeuten hebben het zogenaamde CPCRT certificaat. Therapeuten met een CPCRT certificaat hebben aangetoond dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn.