Congres 2023 ‘Cognitive Rehabilitation; Back to the future’

Call of abstracts

Beste collega,

De tijd vliegt, de zomer staat weer voor de deur. Maar voordat iedereen op vakantie gaat willen we jullie herinneren aan het SCR congres 2023.
Zoals jullie weten vindt het volgende SCR congres plaats op maandag 5 en dinsdag 6 juni 2023. We gaan daarbij terug naar het verleden, we nemen een kijkje in het heden en werpen ook alvast een blik op de toekomst.
Back to the Future

Het gouwe ouwe behouden en het nieuwe omarmen

Het organiserend comité hoopt jullie met deze titel te inspireren om met een boeiende presentatie voor de dag te komen. Want zoals jullie bekend is, leveren jullie als “CPCRT” gecertificeerde therapeuten uit het werkveld een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het congres. Het congres is in de allereerste plaats bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om met elkaar cognitieve revalidatie therapie in Nederland naar een (nog) hoger plan te brengen. Het geven van een presentatie is een gemakkelijke manier om een actieve bijdrage te leveren voor hercertificering.

Back to the Future

Een bepaalde aanpak heeft zich al jaren bewezen, waarom zou je dat willen veranderen?
Je successen van nu wil je graag delen met anderen.
En jouw plannen voor de toekomst, daar wil je ons warm voor laten lopen.
Deel met ons je successen uit het verleden, je huidige activiteiten, uitkomsten van lopend onderzoek, maar ook de missers, de valkuilen, de frustraties willen we graag horen, zodat we tijdens het congres weer kunnen leren van en met elkaar. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

We zoeken praktische thema’s. Ideeën die op de werkvloer ontstaan zijn. Een succesbehandeling, een innovatieproject, maar ook kleinere thema’s zoals een meetinstrument of een hulpmiddel wat je hebt uitgeprobeerd en wilt demonsteren.

Inschrijfformulier

De inschrijving is gesloten

Beoordelen call of abstracts

Hierna zal het comité zich over de inzendingen buigen. Afhankelijk van de uiteindelijke opzet van het congres kan het organiserend comité je verzoeken je bijdrage via een presentatie of op een andere manier vorm te geven, bijvoorbeeld middels een posterpresentatie. Uiterlijk 30 november 2022 zal deze keuze bekend gemaakt worden.

Naast de presentaties hebben we aansprekende sprekers uitgenodigd en zal er ruimte zijn om onder het genot van een drankje te netwerken met collega’s uit het werkveld.

Sprekers krijgen korting op de toegangsprijs

Om het congres kostendekkend te krijgen, betaalt iedere aanwezige een toegangsprijs. Als spreker krijg je hier natuurlijk een aanzienlijke korting op, omdat het congres mede door jou mogelijk wordt gemaakt. Zo kun je dus voor een relatief klein bedrag twee dagen lang ervaringen, kennis en inspiratie opdoen!

Mocht je vragen en/of hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met de congrescommissie 2023. Stuur je mail naar: congres@cognitieverevalidatie.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de Congrescommissie 2023

Word lid

Lid worden van de Society for Cognitive Rehabilitation kan via societyforcognitiverehab.org.

Hier vindt u alle benodigde informatie, zoals kosten van het lidmaatschap.

Voordelen van SCR lidmaatschap:

• Internationale erkenning als professional die zich inzet voor kwalitatief goede zorg voor de cliënt met hersenletsel.
• Participatie in een internationaal netwerk van cognitief revalidatie therapeuten en mogelijkheid tot participatie in netwerkgroepen in uw eigen regio.
• U komt in aanmerking voor het certificaat ‘Certification in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy’ (CPCRT) waarmee u aangeeft over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om kwalitatief goede cognitieve revalidatie therapie te bieden.
• Toegang tot continue bijgehouden vakliteratuur aangaande Cognitieve Revalidatie Therapie.
• Korting op de door de SCR georganiseerde bijeenkomsten en congressen.

Cognitieve revalidatie wordt geboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert therapeuten van verschillende disciplines die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy level 1” (CPCRT level 1).

De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert ook assistenten die werken onder supervisie van erkende therapeuten en kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy, level 2” (CPCRT level 2).

Om in aanmerking te komen voor het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) dient u een casus met daarbij een behandeling op video in te dienen bij de beoordelingscommissie van de SCR. Hoe de procedure verloopt en welke materialen er gevraagd worden, kunt u hieronder lezen.

Meer informatie vind u op de website https://www.societyforcognitiverehab.org/achieving_cognitive_rehab_certification.php

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via SCR@cognitieverevalidatie.nl.

Gecertificeerde therapeuten en assistenten

Bekijk alle Nederlandse en Belgische gecertificeerde therapeuten en assistenten

Voor ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en bewegingsagogen in Nederland is er de unieke mogelijkheid het certificaat te behalen na intensieve scholing. 

CPCRT Netwerkgroepen

Intervisie Cognitieve Revalidatie Therapie
Hieronder vindt u per provincie de CPCRT netwerkgroepen. Deze groepen hebben als doel het uitwisselen van kennis op het gebied van cognitieve revalidatie en het mogelijk maken van intervisie. De groepen zijn toegankelijk voor iedere discipline mits de therapeut of assistent lid is van de SCR en CPCRT geregistreerd is. Momenteel draaien er 12 netwerkgroepen in Nederland.

Aansluiten bij een netwerkgroep 
Indien u zich bij een bestaande groep wilt aansluiten, neemt u dan contact op met de voorzitter/contactpersoon van de betreffende groep. U vindt de namen en gegevens hieronder.

Nieuwe netwerkgroep starten
Wilt u een nieuwe netwerkgroep starten in uw regio, neemt u dan contact op met SCR Nederland. Dit kan via het contactformulier op de website.