Word lid

Lid worden van de Society for Cognitive Rehabilitation kan via societyforcognitiverehab.org.

Hier vindt u alle benodigde informatie, zoals kosten van het lidmaatschap.

Voordelen van SCR lidmaatschap:

• Internationale erkenning als professional die zich inzet voor kwalitatief goede zorg voor de cliënt met hersenletsel.
• Participatie in een internationaal netwerk van cognitief revalidatie therapeuten en mogelijkheid tot participatie in netwerkgroepen in uw eigen regio.
• U komt in aanmerking voor het certificaat ‘Certification in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy’ (CPCRT) waarmee u aangeeft over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om kwalitatief goede cognitieve revalidatie therapie te bieden.
• Toegang tot continue bijgehouden vakliteratuur aangaande Cognitieve Revalidatie Therapie.
• Korting op de door de SCR georganiseerde bijeenkomsten en congressen.

Cognitieve revalidatie wordt geboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert therapeuten van verschillende disciplines die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy level 1” (CPCRT level 1).

De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert ook assistenten die werken onder supervisie van erkende therapeuten en kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy, level 2” (CPCRT level 2).

Om in aanmerking te komen voor het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) dient u een casus met daarbij een behandeling op video in te dienen bij de beoordelingscommissie van de SCR. Hoe de procedure verloopt en welke materialen er gevraagd worden, kunt u hieronder lezen.

Meer informatie vind u op de website https://www.societyforcognitiverehab.org/achieving_cognitive_rehab_certification.php

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via SCR@cognitieverevalidatie.nl.

Gecertificeerde therapeuten en assistenten

Bekijk alle Nederlandse en Belgische gecertificeerde therapeuten en assistenten

Voor ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en bewegingsagogen in Nederland is er de unieke mogelijkheid het certificaat te behalen na intensieve scholing. 

CPCRT Netwerkgroepen

Intervisie Cognitieve Revalidatie Therapie
Hieronder vindt u per provincie de CPCRT netwerkgroepen. Deze groepen hebben als doel het uitwisselen van kennis op het gebied van cognitieve revalidatie en het mogelijk maken van intervisie. De groepen zijn toegankelijk voor iedere discipline mits de therapeut of assistent lid is van de SCR en CPCRT geregistreerd is. Momenteel draaien er 12 netwerkgroepen in Nederland.

Aansluiten bij een netwerkgroep 
Indien u zich bij een bestaande groep wilt aansluiten, neemt u dan contact op met de voorzitter/contactpersoon van de betreffende groep. U vindt de namen en gegevens hieronder.

Nieuwe netwerkgroep starten
Wilt u een nieuwe netwerkgroep starten in uw regio, neemt u dan contact op met SCR Nederland. Dit kan via het contactformulier op de website.