Cognitieve Revalidatie Therapie

Therapeuten
Cognitieve revalidatie therapie wordt aangeboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. Deze therapeuten hebben het zogenaamde CPCRT certificaat. Therapeuten met een CPCRT certificaat hebben aangetoond dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn.

Assistenten
De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert ook assistenten die werken onder supervisie van erkende therapeuten en die kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn.

Instellingen
Tevens wordt er in Nederland door meerdere organisaties cognitieve revalidatie therapie geboden.

U vindt middels het menu hiernaast een overzicht van therapeuten, assistenten en instellingen welke gespecialiseerd zijn in cognitieve revalidatie therapie.

Vind een aangesloten en gecertificeerd therapeut bij jou in de buurt.

Cognitieve revalidatie therapie wordt aangeboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. Deze therapeuten hebben het zogenaamde CPCRT certificaat. Therapeuten met een CPCRT certificaat hebben aangetoond dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn.

Cognitieve revalidatie therapie wordt geboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert therapeuten die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapey, level 1 (CPCRT level 1).

Een neuropsycholoog kan u zo helpen bij het opnieuw leren van cognitieve vaardigheden, een ergotherapeut kan u helpen bij het opnieuw leren van vaardigheden in het handelen die ten gevolge van cognitieve stoornissen verstoord zijn, de fysiotherapeut kan u helpen bij het opnieuw leren bewegen, wanneer het bewegen door cognitieve stoornissen wordt verstoord.

De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert ook assistenten die werken onder supervisie van erkende therapeuten en kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn. Zij krijgen het certificaat certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapey, level 2 (CPCRT level 2).

Klik hieronder op een provincie voor een actueel overzicht van gecertificeerde therapeuten en assistenten in uw regio.

Cognitieve revalidatie wordt geboden door een veelvoud van disciplines. De therapeuten combineren hun vakkennis met kennis over cognitie. De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert therapeuten van verschillende disciplines die kunnen aantonen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie te kunnen uitvoeren binnen hun discipline. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy level 1” (CPCRT level 1).

De Society for Cognitive Rehabilitation certificeert ook assistenten die werken onder supervisie van erkende therapeuten en kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om cognitieve revalidatie therapie te kunnen uitvoeren binnen de discipline waarin zij werkzaam zijn. Zij krijgen het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy, level 2” (CPCRT level 2).

Om in aanmerking te komen voor het certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) dient u een casus met daarbij een behandeling op video in te dienen bij de beoordelingscommissie van de SCR. Hoe de procedure verloopt en welke materialen er gevraagd worden, kunt u hieronder lezen.

Meer informatie vind u op de website https://www.societyforcognitiverehab.org/achieving_cognitive_rehab_certification.php

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via SCR@cognitieverevalidatie.nl.