Ergotherapie

Mw. W. Brouwer – Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen
Mw. M. Buren, van – Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag
Mw. M. Galama – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Mw. X. Gerdez-Dijkstra – Friese Wouden, Burgum
Mw. S. Jong, de – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Mw. A. Kusters, Revalidatie Friesland te Leeuwarden
Mw. J. Oost – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Mw. W. Schuitema-Smit – Friese Wouden, Burgum
Mw. L. Stegink – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Mw. S. Venema – Parkhove, Leeuwarden
Mw. M. Vries, de – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Mw. C. Wijnja – Revalidatie Friesland, Dokkum

Kinderergotherapie

Mw. M. van der Leeuw-de Vries – Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag